ADIKTOLOGICKÉ CENTRUM
PŘI PN OPAVA

Podpora a pomoc lidem, kterých se dotýká hráčská problematika a chtějí svou situaci řešit.


Projekt je financován za podpory Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Vytvořte si s Mozello web nebo e-shop.

Rychle, snadno a bez programování.

Nahlásit porušení pravidel Podrobnosti